Vogntog sakset og sperret store deler av veien

foto