Det har vært litt av et år for frøyabedriften Bewi. På tross av Covid-19, og alle utfordringer pandemien har ført med seg, har Bewi gjennomført hele ti oppkjøp og hatt rekordomsetning.

Firedobling siden høsten 2020

I tillegg har 2021 vært en børsfest for Bewi. I 2021 økte Bewi-aksjene med hele 219 prosent i verdi .

Fra første børsdag i 2021 (4. januar), hvor kursen var 23,50 kroner, til siste børsdag (30. desember), hvor kursen var 75 kroner, var oppgangen 219%.

Fra siste børsdag i 2020 til siste i 2021, var oppgangen 226%.

Veksten fortsetter altså for Bewi, som nær har firedoblet aksjekursen siden selskapet gikk på børs i august 2020.

– Vi har levert gode resultater både i 2020 og 2021, så vi har vel demonstrert at vi er et solid og robust selskap, som leverer gode resultater uansett Covid - eller andre "kriser". Vi har en betydelig vekst, og da i form av vekst i inntekter og EBITDA, sier Charlotte Knudsen, direktør for IR og kommunikasjon i Bewi, til Frøya.no.

– Hyggelig at investorene har tro på oss

Bewi regnes fremdeles som et mellomstort selskap på Oslo Børs, men de var høyt oppe på listene over de som vokste mest – og helt på topp blant de 29 børsnoterte selskapene i sjømatsektoren.

Ingen andre trønderske selskaper kan skilte med den samme børsveksten.

– Som selskap fokuserer vi kun på å drive virksomheten vår så godt som mulig. Det er hyggelig at investorene har tro på selskapet og det vi skal få til fremover, noe den positive utviklingen i aksjekursen reflekterer, sier Knudsen.

– Vi jobber for å skape verdier for kundene, eierne, de ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i. Om jobben vi gjør resulterer i en høyere aksjekurs, er det selvsagt gledelig for eierne våre, sier hun.

– Hva er forventningene for 2022?

– Vi er tydelige på at vi har ambisjoner om å fortsette å vokse. På Kapitalmarkedsdagen vår 30. september 2021, sa vi at vi hadde ambisjoner om å doble inntektene våre og mer enn doble EBITDA innen utgangen av 2026, sier Knudsen.