For et halvt år siden slo lynet ned og ødela en turbin i Frøya vindkraftverk.

Onsdag var Arne Hansen i Norges miljøvernforbund i Frøya vindkraftverk for å samle det de kaller bevis på treg rydding.

– Gi dagbøter

Norges miljøvernforbund (NMF) mener nå at Frøya kommune for lengst burde gitt dagsbøter for det NMF mener er manglende rydding av vrakdeler fra lynets ødeleggelser. Det forklarer Arne Hansen i NMF.

foto
Vrakrester Arne Hansen og NMF mener å ha funnet i Frøya vindkraftverk onsdag. Foto: PRIVAT

- Kommunen er ansvarlig myndighet for lokal forurensning. Det er ikke Trønderenergi som bestemmer over ryddinga i naturen. Kommunen bør sette dagsbøter for Trønderenergi, som igjen må pushe Vestas og andre underleverandører, sier han.

– Ikke vårt ansvar

Kommunaldirektør Beathe Sandvik Meland avviser kravet fra NMF, og peker på Norges vassdrags- og energidirektorat NVE.

– Inne i vindmølleparken har NVE tilsynsmyndighet og Frøya kommune har derfor ingen hjemmel til å gi tvangsmulkt til Trønderenergi for vrakrester som ligger inne i parken, sier hun.

foto
Kommunaldirektør Beathe Sandvik Meland avviser påstand fra Norges miljøvernforbund. Foto: ARKIV

– Kommunen har derimot tilsynsmyndighet utenfor området og vi har lagt ned en innsats for å finne mikroplast og annet forurensende materiale som har blitt blåst fra den lyn-nedslåtte vindturbinen. Blant annet har kommunen satt ned en miljøgruppe som følger opp denne saken og andre miljøsaker, forteller Meland til Frøya.no.

Prøver av drikkevannet

– Slik vi vurderer situasjonen per dato har ikke kommunen funnet noe vi kan gi Trønderenergi tvangsmulkt på. Men, for to uker siden ble det tatt seks vannprøver fra vann som er innenfor nedslagsfeltet i nærheten av vindmølleparken. Prøvene er sendt inn til analyse. Analysene vil gi oss svar på om mikroplast har blitt blåst ut til drikkevannskildene, sier hun.