NAV-sjefen bekymret: – Mange i kommunen vår sliter

foto