Kristine og Ingunn gjør det lettere å være ny på Frøya

foto