Innbrudd i flere containere: – Dyrt verktøy er borttatt