Flere søker Guri Kunna - nytt fag er særlig populært

foto