Innstiller en avgang fra Dyrøy og fremskynder en annen