Bygger fabrikk på 5.000 kvadratmeter – gir et tjuetalls nye arbeidsplasser

foto