Trafikkulykke med firhjuling - fører hentet av luftambulanse