Avtalen mellom bondeorganisasjonene og staten ble forseglet da Stortinget stemte over den onsdag. Det er tidenes dyreste oppgjør, med en prislapp på 10,9 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet var det eneste partiet som stemte mot, fordi oppgjøret vil gi økte matvarepriser.

Da saken ble behandlet i næringskomiteen, fremmet SV flere forslag for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og mindre avhengig av importert for. Mange av forslagene fikk støtte fra MDG, Rødt og Venstre. Men forslagene fikk ikke flertall, og både SV og de andre partiene endte opp med å støtte oppgjøret.

En stor del av pengene bøndene får gjennom avtalen, vil gå til å dekke økte kostnader til strøm, drivstoff, gjødsel og andre såkalte innsatsfaktorer. I tillegg skal bøndene få 40.000 kroner mer i inntekter enn lønnsveksten andre grupper får, for å ta igjen noe av inntektsgapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper.