Flere samlinger har alt gitt gode muligheter til at kollegaene får snakke sammen.

De er tidlig i prosessen med å komme videre etter ulykka som skjedde på Ruggstein, rett utenfor SalMars fabrikk på Kverva. Det forklarer Asgeir Johansen, kvalitetssjef oppdrett, og Roger Bekken, konserndirektør oppdrett hos Salmar.

- Våre tanker går til familie og etterlatte venner. Så gjør vi det beste som er mulig for å ta vare på de nærmeste arbeidskollegene til den omkomne, og øvrige ansatte. Ulykka er ubehagelig for flere av våre ansatte. Vi jobber med å ta vare på folkene våre, så de har det bra, sier Bekken.

- Vi har følt at det ble viktig å samarbeide med rederiet FSV der den omkomne 20-åringen jobbet. En sånn ulykke er en forferdelig krevende situasjon, sier Bekken.

Hedrer krise-team

De vil også berømme det kommunale kriseteamet som har stilt opp i anledning ulykka.

- Alle som var på lokaliteten der ulykka skjedde, og flere får den hjelpen de vil ha, sier Bekken, og medgir at flere har hatt en stri tørn.

- Heldigvis er det ikke vanlig at vi jobber med sånne ulykker. De som er midt oppe i ulykka har tatt støyten. Senere vil bedriftshelsetjenesten delta mer. De to som var direkte involvert, får etter hvert egne samtaler og hjelp etter eget ønske. Men først får de samtaler som er obligatoriske, for de skal ikke være alene om dette, sier Bekken.

Møttes på hotellet

Asgeir Johansen forklarer at de har fått gode tilbakemeldinger på hvordan de ansatte håndterte situasjonen på lokaliteten.

- Salmar inviterte straks alle ansatte på sjøanlegg lokalt på Frøya til å møtes på hotellet og alle fikk vite mer om hendelsen. De to som var med på hendelsen fortalte om sine opplevelser. Alle som ville kunne komme og snakke sammen, og alle har fått samme info om hva som skjedde, sier Johansen.

De to vet det er et farlig yrke, selv om alt av rutiner for HMS har vært klare. For Johansen og Bekken utgjør i denne sammenhengen Salmars kriseteam sammen med Torgeir Grindskar, Produksjonsdirektør SalMar Farming Midt.

Begge forklarer at det tross alt har vært godt å være dem, når de ser at organisasjonen og rutiner for å håndtere en ulykke fungerer så godt.

- Når en sånn hendelse skjer må vi gjøre jobben for de som trenger støtte, de som trenger noen å snakke med. Vi har kalt til oss alt av fagpersonell som har hjulpet, forsikrer Bekken.

Salmar har gode rutinger for å håndtere kollegene etter dødsulykken, forklarer Asgeir Johansen og Roger Bekken. Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

- Vi leter for å finne mulige forbedringer i rutinene. De som jobber hos, eller med, Salmar skal ikke bli mer utrygge etter hendelsen. Vi tar vare på folk, fastslår Bekken.

Salmar har cirka 100 ansatte som jobber på sjøen ved merder i område rundt Frøya og Hitra. Totalt i SalMar er det cirka 500 som jobber på sjøen.

Tidlig i prosessen

Ulykka etterforskes hos politi, sjøfartsdirektorat og havarikommisjon. Rederiet FSV har egen gransking.

- Vi ser på, og følger opp, eventuelle tiltak vi skal gjøre. Framover skal vi jobbe med mulige forbedringer. Vi ser på prosedyrer og rutiner for hvordan vi håndterer ulykker og om noe kan bli bedre. Vi ser også på tiltak som kan begrense hendelser, avslutter Bekken.