– Etter lengre tids dialog og forhandlinger har vi nå undertegnet en fornyet rammeavtale som omfatter alle tjenesteområder fra Åkerblå, sier Jørund Larsen, COO i Åkerblå AS.

– Viktig motivator

Salmar Farming AS er Åkerblås AS største enkeltkunde, og en viktig samarbeidspartner over mange år.

Det vil de fortsette å være.

– Dette er en viktig anerkjennelse av alle våre ansatte, sier han.

– Salmar er samtidig en krevende kunde, og dermed en viktig motivator for at vi hele tiden skal utvikle oss videre, sier Larsen.

– Fremoverlent utvikling

Åkerblå leverer i dag alle fiskehelsetjenester, miljøovervåking, oseanografiske modeller og teknisk sertifisering til Salmars anlegg.

Rådsavdelingen bistår også med overordnet planlegging og koordinering ved større søknadsprosesser.

- Ved siden av at vi selvfølgelig er opptatt av god oppfølging og generell kvalitet på tjenestene, verdsetter vi Åkerblås framoverlente utvikling med kompetanseoppbygging og tilstedeværelse langs hele kysten, sier Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i SalMar ASA.

Spent på VR-brille

En av utviklingsmulighetene, som har vært en del av dialogen ved avtalefornyelsen, er Åkerblås nylige akkreditering for bruk av VR-brille i forbindelse med fiskehelseinspeksjoner.

Her ligger det muligheter for både tettere faglig oppfølging og effektivisert tidsbruk.

- Dette kan gi store besparelser for oss, spesielt i Finnmark. Så her håper vi virkelig Åkerblå leverer, sier Bekken.

– Viktig for å sikre aktivitet

De to selskapene har også felles interesse for rekruttering av kompetanse og utvikling av lokalsamfunn langs kysten.

- For oss som er en ren kunnskapsbedrift betyr selvfølgelig en så stor og langsiktig kunde som Salmar mye for å sikre aktivitet, og at vi skal kunne videreutvikle arbeidsplassene ved alle våre 21 lokalkontor langs kysten. Lokale rekrutterings- og kompetansetiltak er også et område der vi gjerne samarbeider med våre kunder, avslutter Jørund Larsen.