NTB:

Helsefordelene av å øke inntaket av fisk oppveier risikoen ved å få i seg miljøgifter fra fisken. Det gjelder alle aldersgrupper, ifølge en ny risikovurdering.

Dersom nordmenn spiser 150 gram fisk i uken, altså mindre fisk enn dagens gjennomsnitt, vil det gi flere tilfeller av sykdom eller død i befolkningen, ifølge analysen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

– Det indikerer at lavt inntak av fisk er en mulig helserisiko, og at man ved dagens inntak går glipp av gunstige effekter av å spise fisk, sier Lene Frost Andersen, som har ledet arbeidet.

Fiskemiddag to-tre ganger i uka

VKM har sett på hvilke konsekvenser det vil ha hvis den norske befolkningen spiser like mye fisk som i dag, eller øker fiskeinntaket opp til det nivået som Helsedirektoratet anbefaler.

I vurderingen er det beregnet at norske kvinner i snitt spiser 240 gram fisk i uken, og menn om lag 350 gram.

Helsedirektoratet anbefaler 300–450 gram tilberedt fisk i uka for voksne fordelt på middag to til tre ganger samt fisk som pålegg. Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell og sild.

Færre tilfeller av demens

Dersom fiskeinntaket økes til det som er anbefalt, reduseres sannsynligheten for en rekke sykdommer, som for eksempel hjerneslag, og det blir færre tilfeller av demens og Alzheimer.

Det er Mattilsynet som har bedt om rapporten. VKM vurderte også inntak av fisk i 2006 og 2014.

– Samlet sett tyder resultatene fra VKM på at både kvinner og menn vil ha positiv helseeffekt av å spise mer fisk, og helst øke inntaket opp mot de anbefalte 450 gram per uke, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

foto
Asiatisk rå laks med chilimajo. Foto: Heiko Junge / NTB