Mindre overskudd for transportør som fikk mer å gjøre

foto