Vet mer om årsaken til grunnstøting

foto
MS Frøyfart måtte slepes etter grunnstøtingen. Foto: ARKIV