– Frøya kommune, i likhet med mange andre kommuner, venter fortsatt på tilbakemelding fra sentrale myndigheter på når flyktningene ankommer Frøya.

Det opplyser kommuneledelsen i Frøya kommune.

– Per skrivende stund har vi fått syv registrerte flyktninger fra Ukraina, opplyser de.

– Vanskelig å gi konkrete svar

De vet imidlertid ikke når det kommer flere.

– Siden det er stor usikkerhet på når flyktningene kommer er det på nåværende tidspunkt vanskelig å gi konkrete svar på henvendelser som har kommet inn, opplyser Wisløff Norborg.

– Frøya kommune vil ta kontakt med aktuelle utleiere så snart situasjonen er mer avklart. Takk til alle som bidrar!

Skal bosette 85 flyktninger

Flere kommuner trapper ned flyktningberedskapen, som følge av at det så langt har ankommet få eller ingen flyktninger.

Frøya holder imidlertid trykket oppe.

Kommunestyret har vedtatt å bosette 85 flyktninger i 2022, og har vært aktive ut mot befolkningen.

Ordfører og kommunedirektør har bedt befolkningen om å melde ifra om de har boliger å leie ut. Responsen har vært enorm.

– Kommunen har mottatt svært mange henvendelser, noe som tyder på et stort engasjement for den tragiske situasjonen i Ukraina, varsler de.

– Samtlige henvendelser er registrert i vårt system, påpeker kommuneledelsen.

– Viktig at vi opprettholder beredskapen

Arbeids- og integreringsministeren ber kommunene om å holde fortsatt høy beredskap for ukrainske flyktninger. Det skriver NTB.

Det er nå bosatt 5.200 ukrainske flyktninger i Norge, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Omtrent like mange har fått tildelt kommune, men venter på å få komme dit.

– Det er viktig at vi opprettholder beredskapen. IMDi skal søke ut flyktninger også i sommer, selv om det kommer litt færre flyktninger til Norge nå enn det gjorde helt i begynnelsen, sier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen.