Frode Arntsen fra Salmar og Harry Osvald Hansen fra Måsøval sitter i panelet når Klassekampen inviterer til samtale om oppdrett, lørdag ettermiddag.

«Oppdrettseventyret?»

Klassekampen inviterer med å spørre: Hvor stor makt har egentlig oppdrettsnæringa? Er næringa laget for fremtidens krav om bærekraftig forvaltning?

De klapper til kai på Siholmen på Sistranda med en gammel seilbåt. Der inviteres folk til samtale om oppdrett, miljøkonsekvenser og laksens rolle i norsk næringsliv.

Samtalen ledes av Klassekampens journalist Jo Skårderud.

foto
Frode Arntsen fra Salmar deltar i samtale om oppdrettsnæringa. Foto: ARKIV
foto
Harry Osvald Hansen fra Måsøval deltar i samtale om oppdrettsnæringa på Siholmen, lørdag. Foto: MÅSØVAL

– Er oppdrett bærekraftig, er ett av spørsmålene, uttaler Klassekampens Peder Ressem Østring.

– Øvrige deltakere i panelet er journalist Simen Sætre, og Tommy Reinås (MDG). Sætre har vært en kritisk stemme til oppdrettsnæringen gjennom både artikler og en bok som kom i fjor, opplyser Østring.

Båten til Klassekampen er i sommer innom 16 steder langs kysten.