De går grunnkurs for brannvesen og har fått to dager praksis som del av kursingen, forklarer Mortensen.

Praksis og nettundervisning

- Norges brannskole og har instruktører her på Frøya disse dagene. De kommer fra brannvesenet midt, i Steinkjer. Vi startet i fjor og har vært igjennom masse av kurset på nett. Dette har vært to praksisdager i et halvt års løp så vi blir ferdig utdannet i mai, sier han som er finansrådgiver til daglig.

Flere brannfolk Frøya og Hitra har deltatt på de to praksisdagene ved Frøya Brann & Redning sin stasjon på Sistranda.

Reelle situasjoner

Andreas Evensen Goa er en av de og skal i likhet med Mortensen jobbe som deltidsmannskap ved behov. Han forklarer at de to dagene har gitt øving i reelle oppgaver de kan møte som brann- og redningspersonell.

– Jeg vil framheve delinga av kompetanse som vi har her på kurset. Vi får øve på realistiske situasjoner. Jeg har vær med i ett år og en måned i brannvesenet. Nå får vi mye ny lærdom som er veldig bra, sier han som til daglig er lærer ved Frøya ungdomsskole.

Medarrangør av kurset er Roy Kenneth Sundfjord fra brannstasjonen på Sistranda.

– Beredskapen på Frøya er viktig og folk her forventer å få hjelp hvis de trenger. Viktigst med kursinga er heving av kompetanse så mannskapet følers seg trygge. Vi får dokumentert de som blir godkjent røykdykkere og brannmannskap, så det er bra for hele Frøya, sier han.