– Det har vist seg at behovet eller interessen for båtplassene ikke har vært så stor. Derfor har det vært mange ledige båtplasser, også i sommerhalvåret.

Det sier Nils Jørgen Karlsen, næringsrådgiver i Frøya kommune.

Nå har kommunestyret fattet vedtak om at tre av båtplassene i havna ved Frøya kultur- og kompetansesenter skal kunne leies ut til næringsaktører.

Enklere å komme sjøveien

Kommunen har ti båtplasser i havna. Syv av dem var gjesteplasser - nå er det fire igjen.

Plassene skulle i utgangspunktet gjøre det enklere å komme sjøveien til og fra Sistranda.

For å skape best mulig flyt i havna, er det en grense på et døgns liggetid. Det mente politikerne var den riktige lengden å tillate gjestebesøk.

– De ble etablert for å benyttes av tilreisende sjøveien, da for kortere opphold (maks 1 døgn), sier Karlsen.

Vil bli loddtrekning ved stor interesse

Til nå har næringsaktører kun fått bruke gjesteplassene til av- og påstigning.

Nå har kommunestyret imidlertid åpnet for at tre av plassene kan leies ut til næringsaktører.

– Som et prøveprosjekt, det vil si i 2022, ønsker vi derfor å tilby tre båtplasser til næringsaktører. Ved stor interesse tildeles plassene ved loddtrekning, forteller Karlsen.