Jobber med lamming - har over 1.000 sauer hjemme

foto