Som Frøya.no omtalte, har Regjeringen lovet at fergesamband med færre enn 100 000 reisende årlig skal bli gratis. Det vil si at fergene til og fra Frøya i så fall blir gratis.

Ikke hurtigbåter

I Regjeringas plattform står det at de skal «Innføre en ordning med gratis ferge for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.»

Når Frøya.no kontakter Samferdselsdepartementet, viser pressevakt Frøydis Tornøe til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er sitt svar på samme spørsmål om hurtigbåter i Stortingets spørretime. " I dag er intensjonen å gjøre det remeligere å reise med ferjer. Det er ikke planer om å senke prisene på hurtigbåter tilsvarende" er svaret som ble gitt.

- Kombibåt

MS Vetlefjord frakter passasjerer og biler mellom Dyrøy - Mausundvær og Sula. Den forbinder med andre ord Frøya med øyene Mausundvær, Bogøyvær og Sula. Matros Bjørn Åge Scheie på MS Vetlefjord kaller båten en kombikatamaran. Han bekrefter at flere reisende undres hvordan billettprisene blir.

- Jeg tror MS Vetlefjord regnes som både ferge og hurtigbåt. Det ser ut som vi må vente litt for å se hva som faktisk blir innført av priser. MS Vetlefjord er en hurtigferge, sier han til Frøya.no.

MS Vetlefjord er både ferge og hurtigbåt. Foto: FOSEN/NAMSOS SJØ