Hitra og Frøya kommuner oppfordret elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler til å teste seg før barnehage- og skolestart etter juleferien.

– Resultatene fra selvtestingen viser at det har vært et godt tiltak som har avdekket noe smitte.

Det melder kommunene i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Kommunene har vært opptatt av at alle skal føle trygge når skoler og barnehager starter opp etter ferien og forebygge smittespredning gjennom testing av alle i skolene og alle ansatte i barnehagene, uttaler kommunene.

Resultater fra Hitra

Testingen i Hitra har gitt 8 positive prøver. Alle personene er satt i isolasjon og vil ta PCR-test i løpet av dagen.

Hitra kommune betegner situasjonen som begrenset av omfang med bakgrunn i at det er utlevert i overkant av 800 tester. Det har vært forventet noe mørketall, da flere av de smittede har milde eller ingen symptomer.

Resultater fra Frøya

Testingen på Frøya har resultert i 1 positiv test. Det er utlevert i overkant av 1.000 tester totalt fordelt på ansatte i barnehager og kulturskole, elever og ansatte i grunnskole, videregående skole og voksenopplæringen.

– Det føles trygt og godt å ha gjennomført testingen. Vi må gi ros til foreldre og alle andre som har tilrettelagt for en god og trygg oppstart i barnehager og skoler på nyåret, uttaler kommunene.

Mandag varslet beredskapsledelsen at Frøya kommune til sammen har 15 registrert smittede de to siste ukene.

De varslet samtidig om de første kjente omikron-tilfellene. Ni personer var smittet med omikron mandag ettermiddag.

Fremdeles viktig med vaksine

Det offentlige helsevesenet er bekymret for økt smitte i samfunnet. En større smittebølge kan gi store utfordringer for helsevesenet. I små kommuner som Hitra og Frøya vil dette kunne gi store bemanningsutfordringer.

– Våre kommuner har en relativt lav vaksineringsprosent i befolkningen. Vaksinerte opplever et midlere sykdomsforløp, noe som fører til mindre risiko for alvorlig sykdom og innleggelse.

Kommunene oppfordrer derfor alle til å ta vaksinen slik at vi sammen kan forebygge alvorlig sykdom blant våre innbyggere.

Kommende vaksineringsdatoer:

Frøya (Bestilling på www.remin.no)

  • Torsdag 6.januar kl. 09:00 – 18:00 (Kysthaven)

  • Torsdag 13.januar kl. 09:00 - 18:00 (Kysthaven)

Hitra (Drop-in)

  • Onsdag 5. januar kl. 14:00 – 17:00 (Rådhuset)

  • Onsdag 12. januar kl. 13:30 – 16:00 (Rådhuset)