– Dette vil styrke beredskapen, sier Johan Pettersen, brannsjef i Frøya kommune.

I dag tok Frøya brann- og redningstjeneste imot sin nye beredskapsbåt for oljevern. Det var en gledens dag for det lokale brannvesenet.

– Dette vil gjøre jobben vår lettere, sier Pettersen.

– Båten her er spesiallaget og egnet til vårt bruk; både til å frakte og drifte oljevernutstyr, og ha enkelt brannvernutstyr, sier brannsjefen.

Sårbart område

Beredskapsbåten er et resultat av det regionale samarbeidet IUA, et samarbeid om beredskap mot akutt forurensning og støtter brannvesen og kommuner ved oljevern og kjemikalieutslipp.

IUA Midt-Norge består av 24 kommuner som samarbeider om en felles tjeneste. De kjøper nå inn to båter til fellesskapet. Den ene skal ligge på Frøya, og den andre på Brekstad.

Årsaken er at ROS-analyse og beredskapsanalyser viser at det aller størst behovet ligger her.

– Frøya ligger på topp fire over sårbare områder i vår region - både på grunn av den store aktiviteten i området, og på grunn av naturreservat og alt som er viktig å ta vare på, forteller Anna Carlsson, IUA-rådgiver i Midt-Norge.

– Det er vurdert at sannsynligheten for at det kan skje noe i dette området er stor, sier hun.

foto
Kai Andor Bremnes og Johan Pettersen i Frøya brann- og redningstjeneste er svært fornøyd med tilskuddet til beredskapen. Her med IUAs Anna Carlsson. Foto: Lena Jørgensen

Båten eies av IUA, men driftes av Føya brann og redningstjeneste og ligge på Frøya.

– Dersom det er oppstår hendelser som krever bistand i andre kommuner, vil vi sende båt og mannskap herfra, forklarer hun.

– Fordelen med at båten ligger her hos Frøya brannvesen, er også at vi har båtkunnskapen og interessen her, sier Carlsson.

– Vi ønsker jo at båten tas i bruk, slik at de lærer å bruke den. Når det gjelder må alt gå som planlagt. Båten kan brukes i all beredskap. Det er Frøya som drifter den, sier hun.

En helt ny modell - bygget lokalt

Den nye beredskapsbåten er en ca. 25 fots lang aluminiumsbåt, og laget av Kaasbøll Boats på Hitra.

– Det er en arbeidsbåt. Et ombygd skjærgårdsskip, kan du si. Det er en prototyp, forteller Stig Strøm, båtmannskap i Trøndelag brann og redningstjeneste og utstyrssjef i IUA.

– Dette er en helt ny modell som de har utviklet samme med oss, sier han.

– Her har vi laget en baulem slik at det kan kjøres en ATV om bord, og enkelt kan fraktes utstyr, forteller Strøm.

– Båten går i 33 knop. Det er 150-hester som står på, sier Strøm.

foto
Båten har fått navnet «Anna» etter Anna Carlsson. Foto: Lena Jørgensen

– Kan båten brukes som en brannbåt?

– Ja, det er en beredskapsbåt. Når den ikke bruker i arbeid med beredskap mot akutt forurensing og oljevern, vil den kunne brukes i brannoppdrag eller helse, sier Carlsson.

– Vi går mot sommersesongen. Da er det greit for Johan og co å kunne bruke denne som en ressurs. Den vil nok gi økt trygghet og bedre beredskap. Det er målet, sier Strøm.

foto
Båten ble fraktet til Frøya av skipper Odd Arlid Øye, utstyrssjef i IUA, Stig Strøm, og IUA-rådgiver Anna Carlsson. Foto: Lena Jørgensen