Startet som lite samvirkelag - selger multinasjonal havhelse

foto
Asgeir Østvik og Arild Kjerstad har lang erfaring fra Åkerblå. Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN