Faller utenfor samfunnet: - Irriterer kraftig

foto