Onsdag 19. Januar er den store flyttedagen for pasientene fra Frøya Sykehjem til Frøya helsetun.

– I den forbindelse har alle ansatte i Frøya kommune som har anledning og mulighet blitt bedt om å sette av dagen til å bidra i flyttingen, sier Renathe Loktu Sandvik, kommunalsjef for helse og mestring i Frøya kommune.

Flyttingen er i gang

– For øvrige tjenester som skal inn Frøya helsetun har flyttingen startet og vil skje fortløpende fram mot 19. januar, sier Loktu Sandvik.

Det vil bli nedsatt arbeidslag og arbeidsgrupper for å håndtere de ulike oppgaver som for eksempel sjåfør, bærehjelp, vaskehjelp, tilstede i avdelinger og så videre.

- Vi jobber i denne uken med å sette sammen arbeidslag og arbeidsgrupper slik at flyttingen og arbeidsoppgaver blir godt koordinert på selve flyttedagen, sier Loktu Sandvik.

Slik påvirkes Beinskardet

Beinskardet omsorgsboliger blir også påvirket av flyttingen.

– Beinskaret består av 3 bygg med omsorgsboliger. Bygg A,B og C. I dag driftes Beinskaret A bygg som heldøgns omsorgsbolig med bemanning 24/7. Det vil si at det i denne boligen er fast base med bemanning på dag, kveld, natt. Dette endrer seg nå når vi flytter inn i nytt helsetun, sier Loktu Sandvik.

– Beboere som bor i Beinskaret skal fremdeles få de tjenestene de har rett på. Alle berørte beboere i bygg A har fått et forhåndsvarsel om endring av sitt enkeltvedtak jamfør forvaltningsloven. Det vil si at de det gjelder har fått en ny kartlegging av behov og har fått eller vil få nytt vedtak på tildeling av tjenester, sier hun.

- De som etter kartlegging fyller vilkår til omsorgsbolig med heldøgns bemanning vil få tildelt ny omsorgsbolig i Frøya helsetun, sier Loktu Sandvik.

- Beinskaret bygg B,C har fått tjenester fra bemanningen som har hatt fast base i A-bygget, men ved innflytting vil tjenestene til beboere i Beinskaret bli gitt av ansatte ved Frøya helsetun ved hjemmesykepleien.

Beinskaret A bygg vil fortsatt bestå som omsorgsbolig, men uten fast bemanning; lik som bygg B og C.

– Ansatte i Beinskaret vil inngå i bemanningen ved Frøya helsetun, sier Loktu Sandvik.