Når du bruker eller besøker Frøya storhall er det noen som betaler for at det skal være mulig. Tor Espnes og Hemne sparebank er en av de, for banken fornyer nå sponsing over tre år. Banken er en av flere sponsorer som trengs for at hallen kan leies ut til en pris lag og foreninger har råa til å betale.

– Vi har vært med tidligere men nå blir vi enda mer eksponert i hallen. Det er på skjermer, plakater og på 33 seter som vi får logoen vår på. En hel rad med stoler blir det, sier Espnes.

For folket Sparebanken har det som en av sine formål at de skal støtte lokal aktivitet økonomisk.

– Vi mener det er kjempeviktig å støtte lag, foreninger og unge. Vi vil støtte mange, og vi synes fysisk aktivitet er viktig.

– Hvor mye penger skal banken sponse med?

- Vi går ikke ut med antall kroner, men synes summen er betydelig over tre år. Viktigst er å være med å bidra og støtte opp om lokal aktivitet, sier Espnes.

- Lav pris på leie av hall

Therese Solli Sandvik leder storhallen og setter stor pris på sponsingen.

– Kontrakten om sponsing er gull verdt over tre år. Dette gir oss større forutsigbarhet i økonomien. Beløpet er betydelig. Nå blir det lettere å ha «lyset på» for barn, unge og alle som ønsker å bruke Frøya storhall, sier hun.

– Vi klarer nå å holde leia på et så lavt nivå som mulig sånn at alle som har lyst til å bruke hallen får mulighet. God sponsing legger til rette for at vi på Frøya får like gode muligheter på fritida som folk i byene, forteller Sandvik.

Frøya storhall rommer mange aktiviteter det blir billigere å arrangere når sponsorer er på plass. Foto: ARKIV, BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

Sandvik forklarer at alle typer lag, foreninger og andre kan leie seg inn. Aktivitet av alle typer er mulig, som trening, motorarrangement og mye mer.

– Vi på Frøya er heldige med å være omgitt av bedrifter med god økonomi. Da drypper det på hele lokalsamfunnet, sier Sandvik.

I tillegg til stor bane, har hallen golfsimulator, treningssenter og klatrevegg. Hallen skal være den nest største i Norge, får vi opplyst.