– Frøya kommune har satt Frøya brann og redning i ytterligere beredskap med tanke på nødkommunikasjon.

Det melder beredskapsledelsen i Frøya kommune. Årsaken er været som er meldt i dag og i morgen:

– I forbindelse med ekstremværet «Gyda» har kommunene blitt bedt om å se på beredskapen rundt et eventuelt bortfall eller brudd i telenettet for eksempel på grunn av lengre strømbrudd eller andre feil, forklarer Marit Wisløff Norborg, stabssjef i Frøya kommune.

Stasjonert mannskap

– Hvis man har akutt behov for helsebistand og telenettet ikke er oppe, kan man kjøre inn til brannstasjonen på Sistranda. Her vil det være stasjonert mannskap med muligheter for å kontakte helsetjenesten via nødnett og satellitt-telefon, sier Wisløff Norborg.

– For øyrekka så har Frøya brann- og redning to kontaktpersoner med nødnett terminaler. Disse har fått beskjed om å ha nødnett terminalene på seg under ekstremværet, sier hun.

Kontaktpersonene er: Roger Larsen – Sula Ståle Myrseth – Mausund

– I følge brannsjef Johan Pettersen så har vi ikke nødnett på Gjæsingen og Sørburøy, sier Wisløff Norborg.