Avlyste fordi de manglet frivillige – det vil de sikre at aldri skjer igjen

foto