Rekordhøye laksepriser og solide prestasjoner i verdikjeden gir Salmar et sterkt resultat i første kvartal.

– Våre ansatte har igjen levert imponerende prestasjoner i form av førsteklasses kvalitet på produktene og svært gode operasjonelle og finansielle resultater.

Det sier Linda Litlekalsøy Aase. Mandag hadde hun sin første dag som ny konsernsjef i Salmar. Nå presenterer hun resultatene for første kvartal 2022.

– Midt-Norge, og spesielt Nord-Norge, rapporterte sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner og aktivitetene på Island viste solide resultater som følge av god prisoppnåelse og stabilt kostnadsnivå, sier Aase.

Rekordhøye laksepriser

Omsetningen endte på 4,7 milliarder kroner, med et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 1.262 millioner kroner. (Opp fra 627 millioner på samme tid i fjor)

Det varsler Salmar i en pressemelding torsdag.

Det ble slaktet totalt 45.000 tonn i kvartalet. Det gir sterke 28,02 kroner per kilo i operasjonell EBIT.

– Rekordhøye laksepriser har også bidratt til det sterke resultatet, den gjeldene markedsituasjonen svekker derimot det finansielle resultatet i segmentet Salg og industri på grunn av prisnivået på kontrakter. Den underliggende driften i kvartalet isolert er bedre enn foregående kvartaler, sier Aase.

Optimistisk for framtiden

SalMar er optimistisk med tanke på fremtiden for akvakulturnæringen og forventer at det totale utbudet av laks vil være på samme nivå i 2022 som i 2021.

SalMar forventer tilsvarende kostnadsnivå, lavere slaktevolum og en kontraktsandel på rundt 60 prosent i andre kvartal 2022. Kontraktsandelen i andre kvartal er høyere enn normalt som følge av lavere slaktevolum.

Selskapet holder sine tidligere kommuniserte volumanslag for 2022 uforandret. Forventet slaktevolum for Norge er 175 000 tonn, for Island 16 000 tonn og for Skottland 46 000 tonn. Kontraktsandelen for året 2022 er rundt 35 prosent.