En hydralikkslange røk i hub’en på en turbin i Frøya vindkraftverk like før årsskiftet. Det førte til oljelekkasje.

– På grunn av feil på en komponent, lekket en liten mengde olje fra en av turbinene på Frøya vindpark ut på snøen rundt turbinen, sier John Wawer, kommunikasjonsansvarlig i Vestas.

Mer enn det kan han ennå ikke si om årsaken til hendelsen.

Godt samarbeid

Vestas sitt fokus har vært på å begrense utslippet, forteller han.

– Teknikere fra Vestas, Trønderenergi samarbeidet godt med det lokale brannvesenet, for å begrense lekkasjen og rydde opp i turbinen og det berørte området, sier Waver.

– Lekkasjen har blitt begrenset, stoppet og det berørte området med snø rundt turbinen har blitt ryddet, sier han.

– I samråd med den lokale brann- og redningsetaten, er det vurdert at det ikke er nødvendig med ytterligere opprydning, sier Waver.

– Den berørte turbinen har blitt satt på pause, avslutter han.