Opposisjonen vil ha mer å si – skal inn i alle utvalg

foto