Haakon og Steffan hadde kontroll på røyken som kom fra Inntian

foto