Bewi selger i dag inntil 24 eiendommer og én tomt med samlet verdi på 2 milliarder kroner til KMC Properties. Det varsler frøyabedriften i en børsmelding.

– Salget er i samsvar med selskapets strategi og føyer seg inn i linjen som tidligere salg i Nederland og Danmark, sier Christian Bekken, konsernsjef i Bewi, i børsmeldingen.

– Salget er i tråd med vår strategi, og føyer seg inn i rekken av tidligere salg som salget i Nederland og Danmark i 2020, forteller Christian Bekken, konsernsjef i Bewi i børsmeldingen.

– Salget av disse eiendommene gir oss en betydelig styrket finansiell fleksibilitet, noe som gjør oss i stand til å fortsette å forfølge ytterligere attraktive vekstmuligheter, Bekken.

Får opsjon på flere eiendommer

KMC Properties har forpliktet seg til å kjøpe 12 norske og svenske eiendommer, i tillegg til én tomt som er verdsatt til 970 millioner kroner.

De har også sikret seg en eksklusiv rett til å erverve den resterende delen av porteføljen, inkludert eiendommer i Tyskland, Belgia, Polen, Finland og Danmark, innen tolv måneder fra i dag.

KMC Properties har til hensikt å benytte seg av opsjonen, står det i børsmeldingen.

– Etter en grundig og strukturert prosess, tilbød KMC Properties oss den beste helhetsløsningen. Dette er en kompleks avtale som dekker mange eiendommer i forskjellige land, alle på strategisk viktige steder for oss, sier Bekken.

- Vi vil inngå langsiktige leiekontrakter, som bygger på mange års gode relasjoner med KMC Properties, hvor de har vært fleksible og smidige når det han.