– I forbindelse med oppstart av rehabiliteringen av Kvernøystrømmen bru er det oppstått uventede problemer.

Det forteller Arild Christensen, teamleder bru hos Trøndelag fylkeskommune, til Frøya.no.

– Det viser seg at leverandørene har problemer med å levere bruelementene som er bestilt. Dette medfører at vi må omprosjektere og tilpasse valgt løsning til noe som vår leverandør klarer å produsere, forklarer Christensen.

Vet ikke hvor lang forsinkelsen blir

Det fører til at rehabiliteringen av Kvernøybrua nok en gang blir utsatt.

Vei- og brueier Trøndelag fylkeskommune lovte ferdigstillelse innen påsken 2022.

– Vi er i dialog med vår innleide konsulent for å finne en løsning, men har per i dag ikke oversikt over hvor stor forsinkelse dette medfører, sier Christensen.

– Det blir dessverre ikke ferdigstillelse innen påsken 2022. Det er en veldig kjedelig sak, sier han.

– Vi har ikke oversikt over konsekvensene ennå. Vi må nå komme til bunns i hvor omfattende endringer dette vil føre til. Vi vil komme tilbake med mer informasjon, sier Christensen.

Pilotprosjekt med aluminiumsdekke

Den elendige tilstanden til trebroen har vært påpekt i en årrekke. Etter dødsulykken i 2018, der en ungdom mistet livet, har fylkeskommunen lovet en storstilt rehabilitering.

Foreløpig har de kun gjort det de definerer som akutte tiltak.

I mellomtiden har de jobbet med et pilotprosjekt med aluminiumsdekke. Både tredekket og rekkverket skal fjernes og erstattes.

Nå har leverandøren problemer med å levere bruelementene som er bestilt, opplyser fylkeskommunen.

– Forventer en løsning innen påske

Dette reagerer Frøya kommune sterkt på:

– Vi forventer at fylkeskommunen finner en løsning innen påske. Det er den sterke anmodningen fra Frøya kommune, sier Ann-Magritt Glørstad, virksomhetsleder for eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging i Frøya kommune.

Hun har fulgt saken tett i flere år, og ble svært overrasket da hun fikk svaret på statusrapporten hun etterspurte fra fylkeskommunen.

– Vi er skuffet og frustrert. Det er foruroligende at prosessen kan ta så lang tid, når tilstanden til broen er så dårlig, sier Glørstad.

– Vi forventer at fylkeskommunen holder lovnaden sin, sier hun.