I 2021 var folk på Frøya en god del hjemme og flere jobbet i egen bolig eller hytte. Handelen gikk opp eller ble omtrent lik med året før i flere butikker som selger dagligvarer.

- Målet var at vi på Rema skulle klare en omsetning på 50 millioner kroner i 2021. Vi hadde det veldig travelt i jula. Vi rakk ikke å tenke stort over at vi satte rekorden med å selge varer for 52 millioner kroner, sier kjøpmann Amanda Ratejczak.

Fornøyde med kundene

Hun forklarer at særlig frukt og grønt gikk bedre enn de håpet for et år siden da målet på 50 millioner ble satt.

- Vi satte målet sammen og de ansatte mener det er en bra rekord vi har nådd, sier Ratejczak.

Oda Mjønestrø er også godt fornøyd med at så mange kunder var innom.

- Det er artig og vi har jobbe lenge med rekorden. Dette viser at vi gjør noe rett, sier hun til Frøya.no.

Også daglig leder Kennet Engan hos Coop ekstra på Sistranda er fornøyd over kundenes besøk gjennom året.

- Vi nådde fire millioner over budsjett og lander på 93,5 millioner i netto omsetning. Dette er en svak nedgang fra 2020, sier han.

Vasking utfordret

Smittevern i alle butikkene har bestått av mye mer vasking enn normalt, blir vi forklart.

- Året bærer preg korona, men vi i Coop er veldig godt fornøyde. Det er krevende å drive i en sånn tid. De ansatte vil jeg rose etter at de har hatt mye ekstra vasking. Skal jeg spå framover risikerer vi at høye strømpriser kan få betydning for kundene. De som produserer varene må betale mer så økte priser på varene kan komme. Men vi skal fortsette å konkurrere på pris, sier han og roser en hengiven stab.

Mer liv ventes hos Coop Marked Mausundvær i året som har begynt. Foto: PRIVAT

Unni Oline Grindstad Berge er daglig leder hos Coop Marked Mausundvær.

- Vi solgte varer ganske likt med 2020. Her har flere reist mer i 2021 enn året før ser det ut som. Vi ser fram til at folkehøgskolen åpner og at det blir festival som skaper mer liv, sier hun fornøyd.

Coop Prix Dyrøy kan skilte med gode resultat etter at butikken ble fornyet, forklarer Susan Sæther.

- Hos oss har kundene kjøpt mer. Salget har gått merkbart opp etter at vi ble Coop Prix, sier hun.