– Hitra og Frøya kommuner oppfordrer elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler til å teste seg før barnehage- og skolestart etter juleferien.

Det melder Kjell Roar Sæther, kommunikasjons- og beredskapssjef, på vegne av Frøya og Hitra kommuner.

Trygg oppstart etter juleferien

– Kommunene er opptatt av at alle skal føle seg trygge når skoler og barnehager starter opp etter ferien, begrunner Sæther.

Det er bakgrunnen for oppfordringen.

– Risikoen for økt smitte er noe høyere etter høytider og ferier. Flere møtes og flere av oss har vært på reise. Kommunene ønsker å forebygge smittespredning gjennom testing av alle i skolene og alle ansatte i barnehagene, sier han.

– Vi har sett flere tilfeller der den smittede ikke har hatt symptomer på smitte, men likevel har testet positivt, opplyser kommunene. Er man smittet, kan man smitte andre, også om man er vaksinert.

Får tester på skolen / barnehagen

Alle elever og ansatte i skolene i Hitra og Frøya kommuner får tester på skolene mandag 3. januar. Alle vil få / har fått beskjed via skolenes egne systemer.

Det er skolefri for elevene i grunnskolen mandag 3. januar 2022. Ansatte i barnehagene i kommunene får tester på sin barnehage etter nærmere info fra barnehagen. De fleste barnehagene har planleggingsdag mandag 3. januar 2022.

Oppfordring fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet har gitt følgene anbefaling til landets kommuner:

Elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler oppfordres til å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes.