Flere har blitt løftet opp på listene – disse politikerne ble valgt inn på Frøya

foto