Skjæran lytter til kritikken – gir fiskerne mer tid

foto