Dolmsundbrua skal være åpnet igjen fra i dag tidlig.

Når den har vært stengt, er det fylkesvei 714 - Dolmøyveien som har fungert som omkjøringsvei.

Nå er den reparert midlertidig. For som lokalavisa Frøya.no meldte i går var det uklart om veien ville holde utover kvelden og natta, da Dolmsundbrua var stengte grunnet sterk vind.

Midlertidig ordnet

Jan Ivar Rødal er byggeleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylke og ansvarlig for arbeidet med fylkesveiene på Frøya og Hitra.

- Det gikk ikke særlig godt med så mye tungtransport under omkjøringen på Dolmøyveien i går. Det ble i går kveld og i natt gjort tiltak for å forsterke veien så den kan brukes som reservevei. Men da med lavere hastighet. Det vil gå an midlertidig for omkjøringen er ikke så lang , sier Rødal. Han kommenterer at reparasjonene nærmes bare må betraktes som «brannslukning.»

Litt krevende for tyngre kjøretøy på veien som brukes til omkjøring. Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

Ventet å bli ødelagt

Drift og vedlikeholds-lederen opplyser at standarden på fylkesveien er kjent for å være dårlig.

– Vi skjønte det bare var et spørsmål om tid før tungtrafikk gjorde at veien bare gikk i oppløsning. I går kveld og natt forsterket vi den altså midlertidig, men jeg mener den må forsterkes skikkelig om den skal være omkjøringsvei, særlig med tungtransport.

Politisk dra-kamp

Byggeleder Rødal forteller at ytterligere tiltak må gjøres snart.

– Det er et politisk spørsmål om veien skal være omkjøringsvei. Spørsmålet er enten omkjøringsvei, eller kommunal vei. Veien er ikke klassifisert til kommunal vei enda. Hvorfor politikerne ikke har avgjort dette vet ikke jeg, sier han.

Ble nesten stengt Veien gikk dels i oppløsning på minst ett sted grunnet fukt og fordi tungtransport dermed sank ned i veidekket, i går ettermiddag. Særlig ble det et problem på et sted der biler kunne passere bare på en smal side av veien. Flere biler subbet ned i det ødelagte veidekket. En bussjåfør vurderte om han kunne passere og flere kjøretøy var så tunge at ødeleggelsene ble verre utover ettermiddagen i går.

Flere lastebiler gjorde at veien ble gradvis ødelagt i går ettermiddag. Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN