Frøy er vinner av prisen Årets Maritime Lærebedrift 2021. Det er bestemt av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK). Prisen ble utdelt på Haugesundkonferansen i dag.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, ved overrekkelsen.

Lærling Iver Nyborg Enge og mannskapsansvarlig Knut Storø mottok prisen på vegne av Frøy. (Se bildet øverst)

– Vi er veldig stolte

SNMK deler ut prisen til en bedrift som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

De vurderer følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Frøy har gjort seg bemerket på alle punkter.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden. Dette er noe av det viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

foto
Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy. Foto: LYKT Foto og Film

– De dyktigste og mest engasjerte mannskapene

Foss forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena – samtidig som det ivaretar samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Foss.

Denne satsingen fremhever juryen i sin begrunnelse også.

– Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess, sier Morten Kveim, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

– Fantastisk arbeidsmiljø

Styret begrunner prisen på følgende måte:

Årets vinnerbedrift tar inn lærlinger, kadetter fra fagskolen og utplasseringselever innen matros- og motormannfaget. I 2021 hadde bedriften 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring.

Årets vinner tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har vært en suksess. Den gode og systematiske oppfølgingen har sørget for at flere lærlinger har levert fagprøve vurdert til «meget godt bestått». Ingen lærlinger har strøket.

Hos vinnerbedriften skal hele mannskapet kunne ta imot og følge opp lærlinger og kadetter, ikke bare instruktør. Som en konsekvens, rapporterer lærlinger om et fantastisk arbeidsmiljø om bord der alle er opptatt av å gi god og grundig opplæring, uansett arbeidsoppgave. Ikke minst, kadetter og lærlinger får slippe til og får mye ansvar. Sammen med mannskapet, løser de mange viktige oppgaver om bord.

Den maritime næringen er helt avhengig av rekruttering for å oppfylle næringens vekstambisjoner og for å levere kvalitet i alle tjenester. Både myndigheter, kunder og bedriften selv setter krav til kompetanse. Hos vinnerbedriften får lærlingene opparbeide seg grunnleggende kunnskap om hele næringen. De blir særdeles et viktig ledd i å bygge og innrette næringens kompetanse for fremtiden.

Bedriftens ambisjon er å rekruttere så mange lærlinger som mulig inn i faste stillinger. Bedriften har flere faste ansatte som startet karrieren via utplassering fra ungdomsskole og videregående. De fleste som har mottatt opplæring i vinnerbedriften, har fortsatt sin maritime karriere – enten som matros eller motormann, eller med videre utdannelse til maritim offiser ved en fagskole.

Ledelsen i vinnerbedriften har engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk. De sitter blant annet i styringsgruppen for utviklingen av et nytt fagskoletilbud.

Frøy er en verdig vinner av Årets Maritime Lærebedrift for 2021.