Problemene med lukt har eksistert i flere år for naboene til Nutrimar AS på Nordskaget.

Endelig kan saken være løst etter lang prosess, og på tross av protester fra flere hold.

Bygger pipe

Fordelene med pipe er større enn ulempene. Det mener Aleksander Søreng (FrP) og kommunens Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester (HOAT) som han leder.

– Jeg synes Nutrimar har vært en bedrift som har snudd seg på hælene og prøvd å få bort problemet med lukt. De har tatt store økonomiske grep for å planlegge og bygge en høy pipe. De tar problemet på alvor, og jeg håper en pipe hjelper med å få vekk lukta, sier han.

Problemet handler om lukt som kommer fra fabrikkens prosessering av biprodukter fra fiskeoppdrett.

foto
Illustrasjonen viser hvor høy fabrikkens pipe planlegge å bli, på Nordskaget. Foto: BILDE/ILLUSTRASJON FRA NUTRIMARS SØKNAD

Flere klager

Både naboer og Statsforvalteren har klaget på Nutrimars plan om å bygge fabrikkpipa på 75 meter.

– Fabrikken søkte dispensasjon fra reguleringsplanen og ville bygge høyere enn planen tillater. Statsforvalteren sa nei og krevde omregulering. Den omreguleringen er gjort, så pipa kan bygges så høy, sier Søreng.

Selv om grendalaget er positive har noen naboer klaget på pipa, men Søreng tror ikke disse klagene stopper byggingen.