NTB og pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet:

Åtte av landets 13 produksjonsområder for laks- og ørretoppdrett får grønt lys og kan øke produksjonen. To områder regnes som røde og må minke produksjonen.

– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Vekst på 21.000 tonn

Grønt lys til åtte områder kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn. Det varsler Nærings- og fiskeridepartementet:

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Samtidig tar vi hensynet til villaksen på alvor gjennom å redusere produksjonskapasiteten der påvirkningen er uakseptabel, sier han.

foto
Kart over produksjonsområdene Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

De åtte grønne områdene får øke produksjonen med inntil 6 prosent, mens de to røde områdene må redusere kapasiteten med 6 prosent.

Disse åtte får øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren, Nordmøre og Sør-Trøndelag, Helgeland til Bodø (PO8), Vestfjorden og Vesterålen, Andøya til Senja, Kvaløya til Loppa, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark.

Rødt for andre gang

De røde områdene er produksjonsområde 3 Karmøy til Sotra, og produksjonsområde 4 Nordhordland til Stad. Også i 2020 ble produksjonsområde 4 pålagt å minke produksjonskapasiteten.

25 oppdrettsbedrifter i dette området gikk til søksmål mot Nærings- og fiskeridepartementet etter den forrige vurderingen. De tapte nylig i Sunnfjord tingrett. Oppdretterne gikk til sak fordi de mente at departementet ikke hadde faglig grunnlag for sin beslutning.

De resterende tre områdene får gult lys i regjeringens trafikklysmodell for produksjonsområder for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Her skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.

Ulik vurdering

Fiskeriminister Skjæran har fastsatt hvilke farger de ulike områdene skal ha. Vurderingene er basert på faglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021.

I områdene der ekspertene har gitt lik påvirkning begge år, følger utfallet av fargeleggingen ekspertenes vurdering.

For tre av områdene var ekspertenes vurdering ulik i 2020 og 2021. Dette gjelder Ryfylke (PO2), Nordhordland til Stad (PO4) og Stad til Hustadvika (PO5). Her er det gjort grundigere vurderinger av den samlede tilstanden.

– I disse områdene har jeg lagt størst vekt på tilstanden til vill laksefisk og påvirkningen av lakselus på villaksen over tid, sier Skjæran.