Russeteltets plassering kommenteres nå av politiet - og russepresidenten

foto
Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN