Lokalbefolkningen på Mausund inviteres til å bli ambassadører for den nye skolen, som åpner der til høsten.

Spiller på lag

Elevene planlegges å blir en del av lokalsamfunnet i stedet for å være i en «folkehøgskole-boble» som ikke blir en del av lokalmiljøet.

Det forklarer Renathe Greve som leder prosjektet med å få i gang den nye folkehøgskolen. Hun forklarer at skolen og elevene heller vil være på lag med folket på øya.

– Vi er en ny skole og har også behov for å nå ut til nye elever som kan begynne på skolen. Vi håper folket på Mausund kan være litt ambassadører for skolen, sier hun.

– Vi hadde møte lørdag for å få vise fram nyheter i arbeidet med skolen til folket. Vi presenterte blant annet to nye lærere som skal starte, og vi informerte om husbåten som skolen skal bruke, sier Greve.

Samarbeidsparter

– Vi er ute etter samarbeidsparter. Bedrifter elevene kan besøke, eller som kan samarbeide med skolen på annet vis. Vi vil gjerne har fiskere og andre som bedrifter som kan ta elevene med på sjøen. Vi er avhengige av interaksjon med lokalsamfunnet, forteller Greve engasjert.

foto
Renathe Greve leder arbeidet med å få i gang Øyrekka folkehøgskole. Foto: ARKIV

– Vi har bra respons også med skolens fag, havbruk. Vi har fått kontakter med oppdrettere der vi skal ha med elevene ut, sier hun.

– Øyrekka folkehøgskole blir ikke en fagskole, men en mer næringsrettet skole enn andre folkehøgskoler. Her vil elevene få mer innblikk i næringer enn på andre folkehøgskoler. Skolen skal fokusere på fiskeri, havbruk og bærekraft, forklarer Greve.

Løftes fram

– Vi som holder på med planleggingen av skolen får positiv tilbakemelding fra folk her. De løfter skolen fram, og det er bra fordi skolen vil påvirke lokalsamfunnet ganske mye. Det virker som mange her ute ser at skolen kan bli med på å snu utviklinga på øya. For eksempel tenkes skolens internat-del brukt til utleie om sommeren, sier hun.

– Vi planlegger å bygge nytt skolebygg som vi håper skal stå klart til skoleår tre. Vi er i dialog med en tredjepart om finansiering og bygging, sier Greve.

Skolen får mellom andre en linje for «Hav-multisport.»

– Alt med den blir spennende og actionfylt på-, i-, og under sjøen, sier Greve.

foto
Mausund får landets første folkehøgskole som har en gedigen husbåt som både internat og undervisningslokaler. Foto: ARKIV