°C
Annonser
20210914 112901

– I år satser vi på strandrydding

Miljøuka 2021 på Frøya vil ha fokus marin forsøpling. Mange vil få mulighet til å bli med Mausund feltstasjon på jobb. Her ser du hele programmet.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- I år satser vi stort på strandrydding, sier Øyvor Helstad, miljøkonsulent i Frøya kommune.

Tema for Miljøuka 2021 på Frøya er marin forsøpling. Derfor har Frøya kommune inngått et tett samarbeid med Mausund feltstasjon.

- Odd Arne Arnesen og Mausund feltstasjon vil invitere folk ut på strandrydding gjennom hele uka, sier Helstad.

- Skoler, næringsliv og ansatte på rådhuset vil blant annet få mulighet til å bidra til ryddingen. Politikerne er også invitert, sier hun.- Viktig å ta vare på havet vi lever av

Miljøuka 2021 er like rundt hjørnet. På mandag 20. september braker det løs. Målet er å bidra til økt kunnskap og tilrettelegging for opprydding av marin forsøpling.

- Vi bor i en kommune der vi lever av å produsere bærekraftig og sunn mat som kommer fra havet. Vi er fullstendig avhengig av vår naturgitte fordel, havet. Da er det viktig at vi bevarer det rent, sier frøyaordfører Kristin Strømskag (H).


Odd Arne Arnesen i Mausund feltstasjon skal invitere folk ut på rydding av marint avfall i neste uke.I år er det tredje gang Frøya kommune arrangerer Miljøuka.

- Jeg er glad for at vi har klart å skape en tradisjon for Miljøuka på Frøya, sier Strømskag.

- Det er viktig å jobbe systematisk og holdningsskapende. Nå kommer vi inn tidlig i barnehager og skoler. Det vil skape en god holdning til det å ta vare på miljøet, sier Strømskag.

- Jeg er også glad for at vi kan tilby faglig påfyll for næringslivet. Dette er et veldig viktig tema for oss alle.Frøyaordfører Kristin Strømskag (H).Fremsnakker Grønt flagg

Det blir flere arrangementer i neste uke.

Miljøuka inviterer representanter fra hver barnehage, skole og oppvekstsenter til samling om Grønt flagg. Samlingen vil holdes på Hotell Frøya onsdag 22. september.

- Vi får besøk av Bjørn Arild Silseth fra Grønn barneby i Trondheim kommune. I tillegg skal Odd Arne Arnesen snakke om Mausund feltstasjon - og Randi Gaustad fra Dyrøy oppvekstsenter skal fortelle om hva de har gjort for å lykkes med Grønt flagg, sier miljøkonsulent Øyvor Helstad.

- Samlingen er både for de som har blitt sertifisert med Grønt flagg, og de som ikke har kommet i gang med sertifiseringen, påpeker Helstad.Miljøbevisste barn på Frøya

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning.


Slik så det ut da Dyrøy oppvekstsenter fikk Frøyas første grønne flagg.


LES OGSÅ: Fikk Frøyas første grønne flagg


Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.

- Grønt flagg gjør både barn og voksne mer miljøbevisste. Det er en veldig fin ordning som skaper stort engasjement, sier frøyaordfører Strømskag.

- Jeg var selv i Nesset barnehage og gratulerte dem med Grønt flagg-sertifiseringen. De var utrolig flinke. Jeg er sikker på at barna har lært opp mange voksne rundt seg til å ta bedre valg, sier hun.

- Grønt flagg skaper veldig gode holdninger!


Barn og voksne i Nesset barnehage slapp jubelen løs, da de ble sertifisert til "Grønt flagg" for sin miljøinnsats.


LES OGSÅ: Nesset har blitt miljøbarnehageEr din bedrift forberedt på forurensing?

Det er ikke kun barnehager og skoler som skal få faglig påfyll i Miljøuka. Også næringslivet får et eget arrangement. De blir invitert til brannstasjonen på tirsdag.

- Er du forberedt på forurensning fra fin virksomhet? Hvordan står det til med egen beredskap?

Dette er tema når IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) skal holde foredrag med Frøya brann- og redning.

De rykker ofte ut for å bistå og rydde opp ved ulike typer av forurensning.

- Samtidig er det mye næringslivet selv kan og bør gjøre for å sikre sine verdier. Vet de hva det er?, spør Helstad.

- Det skal vi lære mer om. Det blir også en åpen dag på brannstasjonen, der Johan Pettersen forteller mer om beredskapen på Frøya, sier hun.

Annonser
Annonser