Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Ola Grønskag

-Hvorfor vil AP bygge en sti folk ikke ønsker?

Ola Grønskag er kritisk til at AP-toppene ikke tar hensyn til folket, og vil bruke 2.4 millioner på å bygge en sti på Sistranda som de fleste ikke vil ha.

Annonser

 Sistien og ”Kulissenes svale skygge”

 Av Ola Grønskag

   

Nok en gang demonstrerer ledende politikere i Frøya sin forakt for en åpen debatt og befolkningen. 

Taktikken ordfører Berit Flåmo og Kristin Reppe benytter seg av, er kjent fra før. Man tar for det første ikke hensyn til hva folk mener. 

Man er ikke villig til å se på alternativer, og man opererer, når det gjelder økonomi, med forskjellige adskilte pengebinger.

Dette er vanskelig å forstå for folk flest. Ordføreren bruker mot opposisjonen, at de for ett år siden stemte for prosjektet ”Sistien”. 

Dette er et godt eksempel på at man tror at meninger og valg er statisk og uforanderlige størrelser. 

Posisjonen har i denne saken demonstrert at den faktisk kan vurdere alternativer, og i tillegg se hele bildet når det gjelder de behov som eksisterer i andre deler av lokalsamfunnet.

 

Folkemeningen

 

Når det gjelder befolkningens mening, vil jeg minne om følgende:

I vindmøllesaken, der posisjonen motvillig gikk med på en folkeavstemning, ble det med meget få stemmer en overvekt på ja-siden. 

Det var startskuddet for å gå videre med planene. Da var argumentet at folket hadde sagt sitt

 

Saken om brannstasjonen er et annet eksempel. 

Den gangen skrev 1000 frøyværinger under på at brannstasjonen ikke burde blitt bygd slik den framstod. 

I tillegg krevde de aller fleste at man burde gå tilbake på den opprinnelige plasseringen av stasjonen. Planen ble gjennomført på tvers av protestene.

 

”Sistien” fikk, i en avstemming, følgende resultat: 30 % synes det er en god ide, 70 % synes det ikke er en god ide´. Resultatet er at posisjonen, med AP i spissen, vil presse igjennom tiltaket.

Følgende spørsmål er påtrengende: ”er dette å lytte til hva folk flest mener? 

Er dette å ta hensyn til at det til syvende og sist er snakk om å ta folk på alvor? Er dette å ta hensyn til folk? 

Er ikke dette et bevis for at man nekter å se på alternativer som er til det beste for alle?

Jeg vil i det lengste nekte å tro at alle i posisjonen ikke ser dette.

 

Folkehelse

 

Folkehelse er Trumfen som legges hver gang. Jeg har tidligere sagt min mening om dette. 

Mitt spørsmål blir, gjelder folkehelsehensyn også beboere på Sistranda?  

Er det på tide at helsesektoren blir tatt med i en vurdering når det gjelder dette? Jeg tror legene har kunnskap om forskning på blant annet hvordan støy og utrygghet påvirker helse. 

Hvorfor kommer ikke den kunnskapen fram i planlegging av Sistranda? Er grunnen at beslutningstakere bor så velsignet langt vekk fra problemene? 

De fleste vil forstå at folkehelsebegrepet omfatter mer enn trim. Folkehelse er å ikke være engstelig når barn sykler på strekningen Hamarvika / Melkstaden. 

Folkehelse er å slippe engstelse for barn langs veien på Nesset. Folkehelse er å slippe bekymringer for hvordan man skal komme fram på en snølagt vei i grendene når man benytter rullestol, eller venter på ambulanse. 

Hvorfor blir ikke slike argumenter vurdert, og hvorfor nekter man å se at dette er relevante argumenter som en del av et helhetlig bilde? 

I stedet velger man å gjøre motstandere av ”Sistien” til fiender av folkehelse! Ikke eksplisitt, men implisitt.

 

I kulissene

 

De prosessene som finner sted i maktens korridorer interesserer meg. 

Flere enn meg aner at det finnes ansiktsløse aktører i kulissene. Ideen om en strandpromenade er en gammel ide´, som noen med stor nidkjærhet har jobbet med i mange, mange år. 

Nå sies det at man har jobbet med dette så lenge, at nå må ideen realiseres. Hvem er ”man”?

Hvem er den eller de i kulissene som vet det beste for alle oss andre? Hvem er det som nekter å vurdere alternativene?

 

Realiseres denne planen, uten at man på en grundig og samvittighetsfull måte ser på alternativene, vil jeg oppfordre alle som bor på Sistranda til å ta bladet fra munnen, kreve erstatning og om nødvendig, gå til massesøksmål mot Frøya kommune. 

Nok er nok!

  

Annonser
Annonser