Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser

Hvem bør få kulturprisen 2012 ?

I år skal Frøya kommune dele ut kulturprisen igjen. Nå ber kulturkontoret om forslag fra publikum til hvem som bør får prisen. I 2010 var det Jan Otto Fredagsvik som fikk den prestisjetunge prisen.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserI 2010 kunne ordfører Hans Stølan overraske Jan Otto Fredagsvik med Frøya kommunes kulturpris. Han ble dermed den 17 vinneren av denne prisen. I år skal det deles ut en ny Kulturpris, og kulturkontoret ønsker godt begrunnede forslag på kandidater, sier kultursjef Knut Arne Strømøy. Dette trenger ikke være synlige personer i kulturlivet, det kan også vare noen som har jobbet for kulturlivet, sier han. Vi har faktisk allerede mottatt noen forslag, men vi ønsker mange flere. Og alle kan foreslå. Det er bare å sende noen ord til kulturkontoret. Utdeling blir i løpet av høsten.Kriteriene for prisen ser slik ut:  Prisvinneren har arbeidet i lang tid med kulturarbeid  Prisvinneren har nedlagt en stor del frivillig arbeid for kulturlivet i kommunen.  Prisvinneren har i lang tid vært en stor pådriver og motivator for kulturarbeidet i kommunen.  Prisvinneren er allsidig og deltar i flere av de kulturelle retningene og ytringsformene som finnes kommunens kulturliv.  Prisvinneren har tilført kommunens innbyggere mye kunnskaper og gode opplevelser omkring sitt emne/fag innen kulturen, og på denne måten hatt stor betydning for sine sambygdinger.  Prisvinneren må oppfylle minst ett av punktene i statuttene. De tidligere vinnerne av kulturprisen er:1980 Johan G. Foss

1981 Hjalmar Flatval

1982 Tor Aune

1983 Sanitetskvinnene i Frøya kommune

1991 Hans O. Rabben

1992 Ragnhild Ervik

1993 Eva Mjøen

1994 Torstein Iversen

1995 Halten Fiskarheims Venner

1996 Flomål

1997 Arnold Myreng

1998 Anton O. Haftorsen

1999 Lars Kvalvær

2004 Havdur

2006 Frøya videregående skole og Elin Karpinski Strandheim

2008 Harald Gautvik


Annonser
Annonser