°C
Annonser
Vinterfrøya Stølan Svanhild Høyem Askim 8

Her vil de bygge ut fiber først

Flere skal få fiber på Frøya. Men hvem skal få bedre nettdekning først? Nå har Frøya kommune lagt frem et forslag til prioriteringsliste.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøyapolitikerne har gitt administrasjonen et klart og tydelig oppdrag: Å gi god nettdekning til flest antall husstander, for minst mulig penger. Det er målet.

Politikerne har satt av penger fra Havbruksfondet - og bedt administrasjonen om en anbefaling til hvordan pengene kan brukes på en best mulig måte.Stølan er førsteprioritet

Nå har administrasjonen lagt frem en prioriteringsliste for fiberutbygging på Frøya. Den ser sånn ut:

  • Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan
  • Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben
  • Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya
  • Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen
  • Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian

Den skal være utgangspunktet for den politiske diskusjonen i formannskapet i neste uke.

- Vi prioriterer de områdene som er tettest befolket, som ikke allerede har fått fiber, først. I tillegg tar vi hensyn til planer fra Telenor sin side, forklarer Thomas Sandvik, kommunalsjef for allmenne- og tekniske tjenester i Frøya kommune.

- I området Stølan har Telenor allerede planlagt utbygging. Derfor er det lettere for kommunen å få utvidet den utbyggingen. Det er grunnen til at den er plassert først, sier Sandvik.

- Klubben er det området som er tettest befolket, av de områdene som ikke allerede har fått fiber. Derfor er det plassert som nummer to, forklarer Sandvik.
Hvem skal få 5G?

Selv om det er fem områder på prioriteringslisten over fiberutbygging, betyr ikke det nødvendigvis at alle områdene vil få fiber. Det jobbes også med å finne andre måter som kan bidra til økt hastighet og bedre nettilgang.

- Et annet element er å tenke på 5G-utbygging. Hvor skal vi satse på fiber og hvor skal vi satse på 5G?, spør Sandvik.

- Vi må få avklart hvordan vi skal jobbe videre og hvor fort utbygging skal skje. Det er opp til politikerne å avgjøre, sier Sandvik.Har tatt lang tid

Saken om fiberutbygging har tatt lang tid. I mars 2020 orienterte kommunedirektøren om prioriteringene som kommunen skulle sende inn for å søke om midler fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM-midler) i 2020.

I utgangspunktet skulle dette avgjøres første halvår 2020, men fylkeskommunen utsatte vedtaket. Avgjørelsen for tildelingen av disse midlene vil komme først i mars 2021.

- Fylkeskommunens «sendrektighet» har derfor utsatt all planlegging av utbygging av fiber i kommunens regi, sier Sandvik.

Det er økonomiske vurderinger som har ført til at kommunen har ventet på denne avgjørelsen.

- Kommunens andel ved utbygging av fiber i et område i samarbeid med fylket og NKOM vil være 25 prosent av totalkostnaden, forteller Sandvik.Millioner spart på venting

Kommunedirektørens vurdering har derfor vært å vente på denne beslutningen, før kommunen bruker mer ressurser på å planlegge utbygging av fiber i kommunen.

- Den relative lave kostnadsandelen kommunen må bistå med i en utbygging sammen med fylkeskommunen gjør det fornuftig å vente på denne beslutningen, mener Sandvik.

- Det er snakk om stor økonomisk gevinst, millioner spart, hvis man venter på resultatet og kommunen får NKOM-midler, sier Sandvik.

- Det er selvsagt opp til politikerne å avgjøre hvordan vi skal gå videre med saken. Skal vi gå videre med egne samtaler med utbygger og bygge ut noen områder selv? Eller skal vi vente på midler? Dette er det opp til politikerne å avgjøre, sier han.


Annonser
Annonser